سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آمنه هاشمی – هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما واحد ارومیه

چکیده:

به محل سکونت هر فرد یا خانواده ای مسکن گفته میشود مسکن یک نیاز اجتماعی و اولویتی است مقدم برتمام کارهای دیگر که ازجانب اجتماع به معماری تحمیل می شود امنیت جز لاینفک احساس آدمی می باشد که عدم تامین آن ترس، اضطراب، تشویش و اعتماد به نفس را به دنبال دارد امنیت در مسکن به تبع امنیت فردی امنیت اجتماعی را نیز به دنبال دارد و مهمترین مسئولیت معماری پایدار در شهرسازی اسلامی شناخت نیازهای آدمی مرتبط با عوامل تشویش زا و رفع آن می باشد در تدوین این مقاله عوامل مخل امنیت که برکیفیت مسکن تاثیر سو میگذارد و معیارهای احساس امنیت دراجتماع با رویکردی برامنیت مسکن به صورت مطالعه کتابخانه ای بررسی می شودو نتایج و بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که معماری پایدار با هدف تامین امنیت اجتماعی د رگرو تامین امنیت مسکن و جایگزینی مناسب با الگوهای منحط رایج کنونی می باشد و به تبع ان اجتماع مطلوب زمینه ساز تضمین سلامت جامعه و نمود شهر اسلامی می باشد.