سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا بهاری کاشانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین تحویلداری دیلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی

چکیده:

فاجعه ای که در ابتدای قرن ۲۱ در حال وقوع می باشد گرسنگی میلیون ها نفر در جهان است که در اثر رشد جمعیت افزایش تقاضای غذا و کاهش منابع تولید به وجود خواهد امد امنیت غذایی و عرضه با ثبات مواد غذایی با توجه به اهمیت جهانی آن پیوسته مورد توجه کشورهای در حال توسعه است و در سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز دسترسی به مقدارکافی مواد غذایی و سلامت تغذیه ای به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه مورد توجه قرارگرفته است امنیت غذایی به معنی دسترسی همه مردم درتمام اوقات به غذای کافی برای داشتن کی زندگی سالم است که در سه جنبه موجود بودن غذا دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا قابل بررسی است. امروزه با توجه به موانع موجود در تولید استفاده از فناوری نوین و غنی سازی مواد غذایی جهت تامین اصل اول امنیت غذایی موجود بودن غذا ضروری به نظر می رسد.