سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی ولی پور – کارشناس ارشد زراعت جهاد کشاورزی استان لرستان
شبنم کراری قره داغی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت کشاورزی

چکیده:

شواهد تاریخی نشان میدهند که با توجه به قابلیت های تولیدی کشور و تحقق الزاماتی چون کاهش ضایعات تولیدی افزایش بازده آب و خاک توسعه روستایی توسعه کشاورزی می توان افزایش عملکرد محصولات اصلاح الگوی تغذیه کشور و امکان دستیابی به امنیت غذایی پایداردر سطح کلان را انتظار داشت ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند امنیت ملی کشور را به مخاطره بیاندازد مدیریت ضایعات کشاورزی و راه های کاهش آن می تواند کمک شایان و موثری درجهت رسیدن به امنیت غذایی به دنبال داشته باشد اتلاف محصولات کشاورزی موجب خارج شدن بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی از چرخه تولید تا مصرف می شود بطوریکه برپایه آمارهای موجود بطور متوسط ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی درایران ودرمراحل گوناگون ضایع می شود که این خود غذای ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور است ضایعات کشاورزی درسه مرحله پی ش از برداشت برداشت و پس از آن روی می دهد ولی قسمت عمده ضایعات مربوط به مرحله برداشت و پس از برداشت تامرحله مصرف است اغلب ضایعات پس از برداشت محصولات غیردانه ای درمرحله جابجایی حمل و نقل انبارداری و محصولات دانه ای درمرحله خشک کردن و ذخیره سازی رخ میدهد. با عنایت به این موضوع مقاله حاضر به چیستی امنیت غذایی عوامل موثر برضایعات مدیریت ضایعات کشاورزی به ویژه گندم و نقش آن درت وسعه کشاورزی تبیین و تحلیل شده است.