سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یعقوب حیدرزاده – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز گرمی
فرزاد جلیلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
الهام زبردست – دانشجوی مهندسی کشاورزی

چکیده:

موضوع بحث انگیز روند افزایشی مواد غذایی یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی درجهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی درمراحل کاشت داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند برهمین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان راه کارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی درکاهش ضایعات اهمیت داده شود دراین مقاله همچنین مسائل مبتلا به مراحل کاشت داشت برداشت و نیز مرحله مصرف تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور اثر فرسودگی ماشین های کشاورزی درافزایش ضایعات حمایت از کشاورزان درجهت افزایش بهره وری اصلاح نظام خرید تضمینی بسته بندی خودکفایی در غلات در افق ده ساله سهم کشاورزی درعوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است دربخش دیگری از مقاله برنامه کنارگذاری کشت محصول set aside سیاست های کاهش هزینه مبادله cost transaction کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی بکارگیری مناسب خرید تضمینی افزایش کیفیت بسته بندیکاهش ضایعات از طریق بازاریابی کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دورباطل تولیدات نامناسب نقش بازایابی نامناسبو افزایش ضایعات مورد بحث قرارگرفته است.