سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین نادری – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه زنجان
ابراهیم صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه زنجان
محمدحامد یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیایی نظامی دانشگاه امام حسین
طاهره کریمی – کارشناس ارشد سنجش از دور

چکیده:

[سیویلیکا: متن مقاله به دلیل مشکل در فایل حذف گردید]
امنیت بسترتجلی همه نعمت های زندگی است.هرگاه امنیت از میان برود، سایرمسائل رفاهی ومواهب مادی ومعنوی نیز به خطرخواهد افتاد، دریک محیط ناامن امکان زندگی توأم با سربلندی وآسودگی فکر، تلاش و کوشش برای پیشبرد هدف های اجتماعی وجود ندارد. مقابله باناامنی درشهر بدون شناخت علل پیدایش آن، امکانپذیر نیست. تحولات و پیشرفت های علمی در چند سده گذشته برای امنیت بخشی به زندگی شهروندان درشهرها موفقیت زیادی نداشته است. روش پژوهش ازنوع تحلیلی – توصیفی بوده و از روش های مطالعات بنیانی و نظری استفاده شده است و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان می دهد که افزایش ناامنی های اجتماعی، سرقت ها، رفتارهای غیرمسئولانه و ضداجتماعی که امروزه دربسیاری ازجوامع به شکل حاد درآمده واز حالتی که پدیده اجتماعی خارج و به صورتی که مسئله اجتماعی نمودارگشته است که نه تنها سلامتی وامنیت جامعه را به مخاطره می اندازد، بلکه هزینه های مالی گزاف را تحمیل مالیات دهندگان و ساکنین این شهرها می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهر ها از امنیت خوبی برخوردار نیستند و باید در این زمینه به چاره جویی پرداخت.