سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حشمت اله آقارضی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

سیل یکی از بلایای طبیعی است که همواره به اجتماعات انسانی خسارات جانی و مالی وارد می کند. سیل برای بهداشت و اقتصاد مناطق سیلگیر تهدید جدی است. کنترل و مهار آن رد یک منطقه کمک موثری به بهبود آنها است. در دشت شهرستان زرندیه از توابع استان مرکزی رودخانه ای فصلی بنام خشک رود وجود دارد. که سیلخیز بوده و هواره روستاهای زیر دست را تهدید میکند . به منظور مهار سیلاب این رودخانه ، کانال انتقال سیلاب در مسیر آتن انجام شده است. عملیات اجرایی پروژه شامل احداث بند انحرافی رودخانه ، کانال انتقال سیلاب به حوضچه رسوب گیر ، حوضچه رسوب گیر ، کانال های توزیع سیلاب ، کانال های پخش کننده سیلاب ، خاکریزها ، دروازه ها و مجرای خروج سیلاب اضافی اجرای این پروژه علاوه بر کاهش پیک سیلاب و جلوگیری از خسارت جانی و مالی آن فئاید دیگری مثل تغذیه سفره آب زیرزمینی، افزایش ابدهی چاه ها ، بهبود پوشش گیاهی در عرصه و بهبود شرایط زیست محیطی در منطقه را به دنبال داشته است. همچنین در عرصه پخش سیلاب ۲۳۹۰۴ اصله درختان مثمر بارام، پسته و موکشت شده استکه تاثیر بسزایی در سر سبزی منطقه دارد وسعت عرصه پخش سیلاب ۳۵۰۰ هکتار است. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ تعداد ۱۳ فقره سیلاب اتفاق افتاده که کنترل شده اند و هیچ گونه آسیبی به روستاها وارد نشده است. بنابراین اجرای پروژه های پخش سیلاب در مناطق سیلخیز می تواند عوارض غیر بهداشتی و خسارات اقتصادی ناشی از سیل را کاهش دهد و کمک موثری به بهداشت و اقتصاد منطقه باشد.