سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حیدر لطفی – دکترای جغرافیای سیاسی و مدیر گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گر
هادی سلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران
ناصر سلطانی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه خلیج فا رس بعنوان راهبردی ترین منطقه از منظر ذخایر فراوان انرژی فسیلی تاثیر ژرفی را بر ساختار سیاستگذاری کشورهای همجوار دارد . با این وجود تا کنون بسیاری از خط مشی ها تنها در ارتباط با تامین انرژی مورد نیاز کشورهای مصرف کننده مورد توجه قرار گرفته و توجه بسیار کمی به امنیت انرژی در حوزه داخلی شده است. از آنجا که شاهد افزایش روزافزون نیاز به انرژی در دنیا می باشیم و از طرفی انرژی های فسیلی تجدید ناپذیرند، اتخاذ رویکردی جامع و بلند مدت به نقش این منابع در توسعه داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس امری اجتناب ناپذیر بنظر می ر سد. تحقیق حاضر به بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی، فناوری، سیاسی، امنیتی و محیطی انرژی در حال حاضر و آینده منطقه خلیج فارس می پردازد . بدون شک نتایج تحقیق برای تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس قابلیت تعمیم ر ا دارد . نتایج حاکی از آن می باشد که دولتمردان بایستی جهت تحقق اهداف مدنظر توسعه پایدار، نه تنها از جریان وضع موجود صادرات خام انرژی به سمت صادرات فراورده های انرژی حرکت نموده، بلکه در اولویت برنامه ها و راهبردهای خود حقوق نسل های آتی را مد نظر قرار دهند.