مقاله امنیت و شناخت اولویت های آن در میان شهروندان استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: امنیت و شناخت اولویت های آن در میان شهروندان استان کرمان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسی امنیت
مقاله امنیت وجودی
مقاله امنیت رفاهی
مقاله امنیت معنابخش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کتابی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بلوردی زهیرمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی گروه صولت
جناب آقای / سرکار خانم: غیوری مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تضمین امنیت و پایداری شهری با عنایت به فزونی یافتن انتظارات نهادهای تصمیم گیرنده، اجرایی و کنشگران سطح خرد از قوای انتظامی، به همگونی کارکردهای این نهاد با نیازهای امنیتی هر جامعه همبسته است. بی شک، استان پهناور کرمان نیز از این قاعده مستثنا نیست. پژوهش حاضر، ابتدا ضمن توجه به شاخه علم جامعه شناسی امنیت، در سطح مفهومی با برساختن مفاهیم امنیت وجودی، امنیت رفاهی و امنیت معنابخش، این مقوله ها را با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در ۴۰۰ پرسشنامه میان ساکنان شهرهای استان کرمان به محک آزمون نهاده است. یافته ها حکایت از آن دارد که نیازهای امنیتی در مناطق سه گانه مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون متفاوت است. گرچه نیاز به امنیت وجودی در تمام نقاط شهری استان در اولویت نخست قرار دارد با این حال اولویت مقوله های این امنیت در مناطق پیرامونی برجسته تر است. امنیت رفاهی و معنابخش نیز به فراخور، در مناطق مرکزی و نیمه پیرامونی جایگاه نخست را دارا می باشند.