مقاله امنیت از نگاه مکتب سازه انگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۲۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: امنیت از نگاه مکتب سازه انگاری
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت
مقاله سازه انگاری
مقاله فرانظریه
مقاله هستی شناسی
مقاله معرفت شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امنیت از جمله کلیدی ترین مفاهیم در حوزه روابط بین الملل است. مکاتب مختلف روابط بین الملل رویکردهای متفاوتی نسبت به این مقوله داشته اند. این مقاله درصدد است امنیت را در مطالعات اندیشمندان مکتب سازه انگاری مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که مطالعات این گروه درباره امنیت در حد فاصل مطالعات خردگرایان و بازتاب اندیشان، یا به عبارت بهتر میان اثباتگرایان و فرا اثباتگرایان، قرار دارد؛ به عنوان راهی میانه به موضوع امنیت و زوایای مختلف آن تلقی می گردد. در این مقاله ابتدا به بررسی مباحث فرانظری مکتب سازه انگاری، مانند مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی آن پرداخته شده و سپس مفاهیم مرتبط با مطالعات امنیتی این مکتب مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، دیدگاه این مکتب در رابطه با موضوع امنیت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.