مقاله امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۴۵۱ تا ۴۶۲ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری
مقاله آرسنیک (III)
مقاله اکسیداسیون شیمیایی
مقاله پراکسید کلسیم
مقاله نانوذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیایی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: بانژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خداویسی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آرسنیک یکی از سمی ترین آلاینده های آب های زیرزمینی و خاک است. قابلیت تجمع زیستی آرسنیک (III) در گیاهان از طریق آبیاری با آب های آلوده به این آلاینده و نیز ورود آن به زنجیره غذایی موجودات زنده، خطرات جبران ناپذیری به بار می آورد. هدف از این بررسی، مطالعه امکان حذف آرسنیک (III) از آب های آلوده با استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم سنتز شده و پارامترهای موثر بر آنست. هم چنین تاثیر افزودن نانوذرات بر فاکتورهای مهم آبیاری بررسی گردید.
روش بررسی: در این تحقیق ابتدا نانوذرات پراکسید کلسیم به شیوه شیمیایی مورد سنتز قرار گرفته و سپس کارایی آن در حذف آرسنیک از نمونه های آبی آلوده به آن مورد بررسی قرار گرفت. و نیز تاثیر عوامل موثر بر این فرایند چون pH، غلظت های متفاوت آرسنیک (III) و نانوذرات نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نهایتا نتایج مربوط به اثر نانوذرات بر شاخص های مهم کیفی آب آبیاری ارایه شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص ساخت که اندازه ذرات تولیدی در محدوده ۱۵-۲۵nm بوده و هم چنین نتایج مشخص نمود که کارایی نانو ذرات تولیدی با غلظت ۴۰mg/L و در محدوده pH آبیاری (۶٫۵-۸٫۵) در حذف آرسنیک (III) با غلظت اولیه ۴۰۰mg/L از آب آلوده در زمان تماس ۳۰min، حدود ۸۸% بوده است. هم چنین نانوذرات فوق، تاثیر منفی بر فاکتورهای مهم کیفی آب آبیاری نداشت.
نتیجه گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت که نانوذرات پراکسید کلسیم بر پایه اکسیداسیون شیمیایی در محل، اثر قابل توجهی در کاهش غلظت آرسنیک (III) تا کمتر از استانداردهای توصیه شده برای آب آبیاری دارد. سرعت بالای فرایند و زمان نسبتا کوتاه واکنش، هم چنین عدم اثرات منفی بر پارامترهای مهم آبیاری نشان می دهد که نانوذرات پراکسید کلسیم سنتز شده، توانایی بالایی در حذف آرسنیک (III) از آب های آلوده را دارند.