مقاله الگو و موارد ارجاع بیماران به متخصصین دندان پزشکی (بیماری های دهان، فک و صورت، جراحی دهان، فک و صورت و پریودنتیکس) توسط دندان پزشکان عمومی شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۴۳۳ تا ۴۴۳ منتشر شده است.
نام: الگو و موارد ارجاع بیماران به متخصصین دندان پزشکی (بیماری های دهان، فک و صورت، جراحی دهان، فک و صورت و پریودنتیکس) توسط دندان پزشکان عمومی شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان پزشکی
مقاله پزشک عمومی
مقاله ارجاع
مقاله بیماری های دهان
مقاله جراحی دهان
مقاله فک و صورت
مقاله پریودنتیکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی پور مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پزشکان و دندان پزشکان عمومی در بسیاری از کشورها بایستی به عنوان تامین کننده اولیه مراقبت درمانی در سیستم های بهداشتی عمل کنند و بیماری ها و اختلالات پیچیده بیماران را تشخیص داده و به متخصصین مربوطه ارجاع دهند. هدف از این پژوهش، بررسی الگو و موارد ارجاع بیماران به متخصصین دندان پزشکی توسط دندان پزشکان عمومی شهر کرمان در سال ۱۳۹۰ بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه مورد نظر در این بررسی ۲۴۸ نفر از دندان پزشکان شهر کرمان بودند که با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. پرسش نامه ای پایا و روا بر اساس مطالعات قبلی در مورد و الگو و موارد ارجاع بیماران به متخصصین دندان پزشکی طراحی شد، سپس به مطب و یا محل اشتغال دندان پزشکان مراجعه و از ایشان خواسته شد که آن را تکمیل نمایند. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها کدگذاری شد، همچنین جهت سنجش ارتباط از آزمون همبستگی Spearman استفاده گردید. تمامی داده ها با استفاده از آزمون x2 در نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ مورد بررسی آماری قرار گرفتند (۰٫۰۵=a).
یافته ها: تفاوت در موارد ارجاع در مواردی همچون سن، جنس و سال های فارغ التحصیلی ملاحظه گردید. درصد زیادی از بیماران به علت مشکلات پزشکی ارجاع داده شدند. بیشتر دندان پزشکان عمومی در موارد پیچیده جراحی فک بیماران را ارجاع می دادند. زنان نسبت به مردان بیماران را بیشتر ارجاع می دادند. بیشترین موارد ارجاع به دلیل نداشتن وسایل و یا تجربه کافی بود.
نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که تعداد زیادی از دندان پزشکان کرمان با سیستم ارجاع بیماران موافق می باشند، اگرچه در مواردی این سیستم به خوبی اداره نشده و نیاز به آموزش الگوهای صحیح ارجاع دارد.