سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سودابه قلی پور – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای معرفی یکی از جریانهای مهم معماری معاصر جریانی کهعکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات به وجود امده عصر صنعت به شمار می رود حفظ منابع طبیعی خدادادی حداقل مصرف انرژیهای فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی از طریق تدابیر شهرسازی و معماری از موارد مهم در طراحی و ساخت مجتمعهای زیستی است. هسته قدیمی شهرها و ابادی ها مهمترین عامل فرهنگی هویتی و تداوم تاریخی به شمار می ایند جهت شناخت الگوهای معماری پایدار در خانه های شمال ، روستای دیوا به عنوان نمونه اماری برای این مقاله انتخاب شده است.