سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشدجنگلداری ارائه دهنده مقاله
سهراب الوانی نژآد – استایدار گروه جنگلداری و پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه یا
رضا بصیری – استادیار گروه جنگلداری مجتمع آموزش عالی بهبهان
رقیه ذوالفقاری – استایدار گروه جنگلداری و پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه یا

چکیده:

پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی پیامدهای ناشناخته و گسترده ای بر اکوسیستم های طبیعی دارند رستنی ها در طبیعت بیشترین تاثیر را از عناصر اقلیمی می گیرند لذا درک صحیح و شناخت ارتباط عمیقی که بین گیاهان و عوامل محیطی برقرار است گام مهمی در جهت مدیریت اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی است پژوهش حاضر در همین راستا جهت درک ارتباط بین جوامع اکولوژیک گیاهی و تنوع اقلیم در جهات مختلف جغرافیایی می باشد به این منظور در منطقه وزگ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد ۵۲ قطعه نمونه ۴۵۰ مترمربع۳۰*۱۵ متر به روش تصادفی سیستماتیک پیاده گردید برداشت فلورستیک در قطعات نمونه با استفاده از مقیاسهای براون ـ بلانکه ثبت گردید. با استفاده از طبقه بندی TWINSPAN چهارجامعه گیاهی تشخیص داده شد.