سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا خلیق خیاوی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا مقدسی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

در اقتصاد آزاد، قیمت از تلاقی عرضه و تقاضا حاصل می شود لیکن قیمت کالاهای مختلف منجمله فرآورده های کشاورزی معمولا دچار تغییرات کوتاه مدت (فصلی) و بلند مدت می باشد. آگاهی از قیمتهای محصولات کشاورزی در آینده موجب می شود کهکشاورزان راحت تر و صحیح تر بتوانند در باره ترکیب مطلوب تولید محصولات تصمیم گیری نمایند و از این طریق بازدهی فرایند تولید را افزایش دهند. بدین ترتیب با پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی علاوه بر استفاده بهینه از منابع در راستای تولید محصولاتی با بازده اقتصادی بالاتر می توان عدم تعادل های ناشی از ندانستن قیمتهای آینده را از بین برد بدین ترتیب جلوی نوسان تولید و قیمت وزیانهای ناشی از آن گرفته می شود. با توجه به اهمیت قیمت و همچنین به دلیل نوسانات نسبتا زیاد قیمت، در نوشتار حاضر از الگوهای شبکه عصبی مصنوعی و سری زمانی ۱۳۸۹- برای پیش بینی قیمت محصول باغی انار استفاده شده است. برای این منظور داد ههای ماهانه قیمت این محصول طی دوره ۱۳۸۰ برای استان خراسان رضوی مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه قدرت پیش بینی دو الگوی فوق به کمک سه معیار میانگین قدر مطلقخطا ۳، ریشه میانگین مربع خطا ۴و میانگین قدر مطلق درصد خطا ۵ انجام شد. مهمترین نتایج حاصل مؤید برتری شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت محصول مورد مطالعه بر الگوهای سری زمانی است.