سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا خلیق خیاوی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزا
رضا مقدسی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی از ساختار توده ای مغز انسان الهام گرفته شده است، که درآن میلیون ها سلول عصبی (نرون) از طریق ارتباط با یکدیگر، به حل مسائل یا ذخیره سازی اطلاعات می پردازند. این شبکه ها مجموعه ای از مدل های متفاوتند که توسط ریاضیدانان و مهندسین برای شبیه سازی بخشی از عملکرد مغز پیشنهاد شده اند.در نوشتار حاضر از الگوهای شبکه عصبی مصنوعی و سری زمانی برای پیش بینی قیمت دو محصول زراعی سیب زمینی و گوجه فرنگی استفاده شده است. برای این منظور داده های ماهانه شاخص قیمت این محصولات طی دوره ۱۷ ساله (۱۳۷۰ الی ۱۳۸۶) مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه قدرت پیش بینی دو الگوی فوق به کمک سه معیار میانگین قدر مطلق خطا ، ریشه میانگین مربع خطا و میانگین قدر مطلق درصد خطا انجام شد. مهمترین نتایج حاصل مؤید برتری شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت محصولات مورد مطالعه بر الگوهای سری زمانی است.