سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی شهروزی – شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

چکیده:

ارتباط واطلاعات سالم و ساده که مستقیما به صورت زنجیره ای در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و با در نظر گرفتن فرهنگ مستولی محیط در خصوص بخش توزیع صنعت برق ارائه می گردد سنگ بنای الگوی مصرف و تبادل اطلاعات با مشترکین خوانده می شود. ارتباط عموومی به صورت یک شبکه متشکل بحثی ( جلسات و گرد همایی ها) رسانه ای( رادیو، تلویزین و روزنامه) و نوشته ها(مقاله و بخشنامه) می بایست تا سر حد امکان بذل توجه قرار گرفته و ارج نهادده شود به نحوی که این شبکه ارتباطی با ارتباطات و آمار دقیق و مسجل ایفاگر نقشی انتقال گر و در خور انتظارات مصرف کنندگان صنعت برق باشد. مسلما طرح های ایجادی این مجمع که آوردگاههای بنیادیارتباط واحدهای صنعت عظیم برق را در بر گیرنده خواهد بود و هزینه های پر بهای تبلیغاتی به صورت تجاری و رسانه ای با تعداد نیروی انسانی متخصص، برنامه ریزان و سیاست مداران اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد داشت که حقیقتا با توجه به نظریات و پیشنهادهای دست اندرکاران و استادان این مطلب هر سیاست دیگری به بیراهه رفتن است.