سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود بخشی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
علی حسن زاده – عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

چکیده:

الگوی مزیت رقابتی از دوران اقتصاد کلاسیک تا کنون و در سطوح مختلف (ملی،صنعت، بنگاه) مورد توجه جدی صاحب نظران علم اقتصاد و مدیریت بوده است، به گونه ای که تشخیص منابع مزیت رقابتی و تدوین راهبردهایی برای حفظ و توسعه آن از جمله موضوعات محوری دانش مدیریت در سال های اخیر است. هدف اصلی این مقاله نیز تبیین یکی از نظریات مشهور پیرامون الگوی مزیت رقابتی یعنی الگوی پورتر است تا نشان دهد که آیا این الگو در کشوری مانند ایران که دارای اقتصاد مسلط دولتی است کاربرد دارد یا خیر؟ و اگر ضرورت دارد که الگو را تعدیل نماییم چه تعدیلی باید در آن صورت بگیرد؟ و لذا از نظر روان شناسی یک تحقیق توسعه ای –کاربردی محسوب می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوی پورتر در قالب دو الگو برای بالادست صنعت و پایین دست صنعت باید توسعه یافته و اصلاح شود که در قالب این دو الگو مناسب ترین الگو برای تشخیص منابع مزیت رقابتی جهت صنعت آبمعدنی و بسته بندی ارائه گردیده است