سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صبا جهانگیر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی

چکیده:

طی دوره های تاریخ زندگی انسان محققین روند قابل ارتباطی را بین زندگی امروز و زندگی گذشته کاوش کرده اند یکی از مهمترین مسائلی که زندگی امروز را هدایت می کند تاثیر زندگی گذشتگان است که درهرفرهنیگ خاص خودش قابل جستجو می باشد تکنولوژی نیاز فرهنگ اقلیم و ارتباطات به دوره های آینده منتقل می شود منطقه شمالی کشور ایران از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای معتدل و مرطوب است و همزمان از دریا و جنگل بهره می برد ساختمان های شهرها دارای شرایط همسان با محیط و فرهنگ ساخته می شوند و تکنولوژی به کمک آن آمده است معماران طبیعت گرا پرورش یافته مناطقی مشابه می باشند دراین مقاله نگارنده با مروری براقلیم معتدل و رند شهرسازی درکشور ایران و مقایسه با مناطقی مشابه با این اقلیم چون ژاپن آلمان فرانسه تاثیر همه چانبه روستا برشهر را شفاف می سازد که حفظ و تعامل با طبیعت در اولویت قرار میگیرد.