سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

محمدحسین مردانی نوکنده – دکترای فلسفه، مدرّس دانشگاه گلستان
رضا صابر –

چکیده:

دین اسلام در حوزه تشریع و تبیین، دارای جهت گیری اقتصادی خاصی است که نگرش کلی اسلام به اقتصاد و به ویژه جایگاه پیشرفت اقتصادی را در دین نشان می دهد. اسلام خواستار پرورش انسان و جامعه ای تکامل یافته است،تکامل مورد نظر اسلام در زمینه ی سرمایه های مادی همان پیشرفت و جهاد اقتصادی است، که انسان و جامعه ی سالم در مسیر آن قرار دارند. در این مقاله جایگاه جهاد اقتصادی جهت الگو برداری از آن نشان داده شده و بیان شده است کهچگونه دین اسلام، علاوه بر تأکید و اصرار بر پیشرفت اقتصادی، نشان می دهد که منشأِ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه، سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و … را عدالت می داند. اسلام به دنبال آباد کردن دنیا و تمکن بخشیدن به امت اسلامی است و محل به بار آمدن نعمت ها معرفی شده است. لازمه ی چنین هدفیپیشرفت و توسعه ی اقتصادی می باشد. ضمن اینکه ما در پی آنیم که با بررسی و تبیین الگوی جهاد اقتصادی در دین اسلام به مدلی جهت الگوی اسلامی _ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد دست یابیم. هدف این نوشتار چگونگی وصولبه پیشرفت و جهاد اقتصادی با رویکرد اسلامی-ایرانی می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای با بهره گیری از نتایج پژوهش های صورت گرفته در کشور می باشد. سؤال اصلی این مقاله چگونگی دست یابی به جهاد و پیشرفت اقتصادیبا رویکرد اسلامی –ایرانی می باشد؟ نتیجه آنکه در رویکرد اسلامی، رشد و پیشرفت در زمینه سرمایه های مادی همانتوسعه اقتصادی است، که جدیت و تلاش در آن پویایی و استحکام جامعه را به همراه دارد.