سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اشکان ادریسیان – علوم و تحقیقات خراسان جنوبی
حمید سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات خراسان جنوبی
مجیدرضا ناصح – عضوهیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده:

با توجه به توسعه روز افزون تقاضای انرژی در سراسر جهان و زوال منابع انرژی سنتی در تولید الکتریسیته جهت گیری توسعه تولید برق به سوی انرژی های تجدیدپذیر بوده است و استفاده از این منابع خدادادی بسترهای مطالعاتی و زیر ساخت های جدیدی را در سطح شبکه های انتقال و توزیع می طلبد. انرژی بادی به عنوان یکی از جنبه های عملی انرژی تجدیدپذیر، با توجه به ناپایداری تولید توان در ساعات مختلف شبانه روز با دو منطق عملی استفاده از توربین بادی به عنوان یک مولد محلی و یا استفاده از توربین بادی در غالب مزارع بادی برای اتصال به شبکه قدرت در سطح جهان مورد استفاده است. اما آنچه به این دو تکنیک جنبه عملی می بخشد، کاهش نوسانات توان ناشی از ناپایداری سرعت باد است که در حال حاضر توجه ویژه ای به استفاده از فرآیند ذخیره سازی برای بهبود کیفیت توان این نیروگاه ها شده است و روش های گوناگونی تا کنون برای این منظور به کار گرفته شده اند. در این مقاله ضمن پرداختن به چالش های موجود در تولیدات مزارع بادی و مدیریت مصرف شبکه با معرفی اجمالی روش ذخیره سازی هوای فشرده یک سیستم هیبرید بر مبنای ذخیره سازی هوای فشرده برای تفکیک زمانی تولید و مصرف مزارع بادی ارائه شده است.