سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی بسطامی – استادیار پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دانشگاه ک
آتسوشی تاکائو – پروفسور بیمه، دانشکده اقتصاد، دانشگاه کوبه ژاپن

چکیده:

در این مقاله تجربیات و الگوی توسعه بیمه زلزله در ژاپن برای بخش ساختمان و مسکن بیان خواهد شد. در ابتدا به ویژگی کلی زلزله های ژاپن پرداخته شد و سپس روند توسعه بیمه زلزله در ژاپن با مرور تاریخی مساله و سیر تکاملی قانون بیمه زلزله این کشور و اصلاحیه های هفتگانه آن با بیان تغییرات عمده آنها تشریح می گردد. در ادامه تعریف انواع بیمه پوشش خسارات زلزله ساختمان آورده می شود. در ادامه ساختار بیمه اتکایی زلزله در ژاپن و شرکت بیمه اتکایی ژاپن معرفی می گردد. در همین بخش نقش دولت و نحوه حمایت دولت از این نوع بیمه و سهم شرکت های خصوصی بیمه اموال، سهم دولت و شرکت بیمه اتکایی ژاپن بیان شده است. بحث ذخیره تعهدات این نوع بیمه با توجه به الزام قانونی آن و شرایط خاص زلزله ها و خسارات ناشی از انها مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه نحوه پیش بینی خسارات ساختمان در زلزله و پارامترهای موثر در برآورد خسارات ساختمان و لوازم زندگی داخل آن آورده شده و سپس مدل محاسبات نرخ بیمه خالص برای بیمه نامه زلزله ساختمان و مسکن ژاپن نشان داده شده است. به عنوان ارزیابی موفقیت الگوی توسعه مورد نظر برای بیمه زلزله بخش ساختمان و مسکن، وضعیت رشد این صنعت بیمه در ژاپن در بیش از دو دهه اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته است که بیانگر رشد موفقیت آمیز این نوع بیمه است.