سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی هادی – کارشناس برنامه ریزی و صنایع مدیریت مهندسی صنایع شرکت سهامی ذوب آهن اص

چکیده:

بر اساس آنچه تاکنون متداول بوده است، کارکنان حوزه‌ی منابع انسانی به طور نسبی درگیری کمتری با اهداف استراتژیک سازمانها داشته‌اند و عمدتاً به فعالیتهایی که جنبه‌ی عملیاتی داشته است پرداخته‌اند. در حال حاضر از مدیریت منابع انسانی انتظار می‌رود تا با بسیاری از مسائل و پدیده‌ها پاسخ گوید. که از آن میان می‌توان به کاهش هزینه‌ها، ارتقاء کیفیت، حصول اطمینان از به کارگیری تمامی پتانسیل‌های کارکنان سازمان و ایجاد همکاری‌های تجاری مستحکم‌تر اشاره کرد. که این مفاهیم، همگی بر نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در سازمانهای امروز تأکید دارند. به نظر می‌رسد که ایجاد و حفظ تعادل بین دو نقش متفاوت در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی، یعنی نقش فنی و عملیاتی و نقش استراتژیک از چالش‌های عمده در این حوزه باشد که برای غلبه بر آن، باید به جای فقط تأمین کننده بودن، به توان‌مند ساز بودن برای منابع انسانی پرداخت و برای این منظور باید شایستگی‌های منابع انسانی شناسایی شده و ارتقاء یابد تا مشارکت فعال‌تری در رقابت‌پذیری سازمان داشته باشند.در این مقاله، پس از مقدمه‌ای در رابطه با شایستگی‌ منابع انسانی ، جایگاه و اهمیت آن در حوزه منابع انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس الگوی پیشنهادی مطرح می‌شود،در این الگو برای تعیین شایستگی مورد نیاز مشاغل از چشم‌انداز و استراتژی‌های سازمان، وظایف مشاغل،سیستم بین المللی طبقه بندی مشاغل Onet و تغییرات سازمانی استفاده شده است. از این الگو می توان شاخص‌های شایستگی منابع انسانی را به‌دست آورد و بر اساس آن زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی را طراحی کرد.