سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب شرافت – کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سوسن بهرامی – دکتری مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف از نگارش این مقاله ارائه الگویی از نظام تعلیم و تربیت اسلامی با توجه به دو رویکرد عقل محوری و ایمان محوری است.این پژوهش از نوع کتابخانه ای است که با مرور متون فارسی و لاتین و مقالات و کتب علمی جمع آوری گردیده است.در این مقاله به تبین دو رویکرد عقل محور و ایمان محور پرداخته تا از آن منظر به سئوال اصلی مقاله پاسخ داده شود. سئوال اصلی در این مقاله عبارتند از اینکه آیا در ارائه دین از طریق نظام تعلیم و تربیت باید بر رویکرد عقل محور تاکید کرد یا بر رویکرد ایمان محور ؟ اگر رویکرد تعلیم و تربیت عقل محورانه باشد در این صورت چه نوع عقلانیتی مد نظر است؟ و اگر رویکرد مطلوب ایمان محورانه باشد چه نوع ایمان محوری باید مورد توجه قرار گیرد؟ به منظور پاسخگویی به این سوالات در این نوشتار ضمن توضیح رویکردهای عقل محور و ایمان محور ، انواع عقلانیت و ایمان محوری مورد تحلیلی قرار گرفته و در پایان بهترین الگوی تعلیم و تربیت اسلامی عقل گرایی ملازم با ایمان محوری معتدل معرفی شده است.