سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی فخری – کارشناس دانشگاه خلیج فارس، مرکز مطالعات خلیج فارس
سید امین الله تقوی مطلق – معاونت پشتیبانی موسسه تحقیقات شیلات ایران
پریتا کوچنین – هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
علیرضا صفاهیه – کارشناس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

در این تحقیق که در سال ۱۳۸۷ بر روی جمعیت ماهی شیر در آبهای ساحلی استان بوشهر انجام گرفت . با استفاده ازاطلاعات جمع آوری شده از فراوانی طولی و وزنی ماهیان تخلیه شده در ۳ ایستگاه دیلم، بندرگاه و دیر ، الگوی بهره برداری جهت تعیین وضعیت صید ماهی شیر در استان بوشهر تخمین زده شد که طبق نتایج بدست آمده ۷۹/۳۲ درصد طولی و ۴۶/۷۸ درصد وزنی از ماهیان زیر حد استاندارد صید بودند. همچنین با استفاده پارامترهای رشد و به کمک نرم افزار FISAT نرخ مرگ و میر کل، طبیعی ، صیادی و ضریب بهره برداری برآورد گردید که مقادیر آنها به ترتیب ۱/۸۵ ، ۰/۴۵ ، ۱/۴ و ۰/۷۵ ۰تخمین زده شد . بررسی الگوی بهره برداری و ضرایب مرگ و م یر نشان دهنده صید بی رویه این ماهی در منطقه مورد نظر می باشد