سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود محمودپور – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی
سوزان کریم نژادطاری – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

ویژگیهای زمین شناسی مهندسی سنگها و خاکها به ترکیبی از داده ها و اطلاعات فیزیکی ژئومکانیکی و ژئوتکنیکی آنها که برپایه استانداردهای جهانی زمین شناسی مهندسی IAEG و مکانیک سنگ ISRM است اطلاق میگردد این ویژگیها شامل نتایج بدست آمده ازبررسی هیا صحرایی و ازمایشگاهی است ویژگیهای دیداری زمین شناسی مهندسی به آن دسته از پارامترهای ژئومکانیکی ژئوتکنیکی و فیزیکی توده های سنگی و خاکی گفته می شود که دربررسی های روزمینی بتوان آنها را برداشت نمود نقش زمین شناسی مهندسی می بایست نمود کلی از ویژگیهای زمین شناسی مهندسی منطقه را جهت اجرای طرح های گوناگون عمرانی و سازه های مهندسی دارا باشد طراحی الگوی مناسبی برای نمایش این داده ها درنقشه زمین شناسی مهندسی خور با این هدف می باشد.