سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون پژوم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر واملش
مینا نیک روشن – دانشگاه غیرانتفاعی کسری رامسر
فرهاد عابدینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

چکیده:

به عنوان یکی از شاخه های وسیع و پرکاربرد هوش مصنوعی، یادگیری ماشین ی Machine learningبه تنظیم و اکتشاف شیوه ها و الگوریتم هایی می پردازد که بر اساس آنها رایانه ها و سامانه ها توانایی تعلٌم و یادگیری پیدا می کنند.هدف یادگیری ماشینی این است که کامپیوتر (در کلی ترین مفهوم آن) بتواند به تدریج و با افزایش داده ها،بازدهی بالاتری در وظیفه موردنظ ر پی دا کن د. طیف پژوهش هایی که در یادگیری ماشینی به کار گرفته می شود گسترده است. از سویی پژوهشگران بر آن اند که روش های یادگیری تازه ای به وجود بیاورند و امکان پذیری و کیفیت یادگیری را برای روش هایشان مطالعه کنند و در سویی دیگر عده ای از پژوهشگران سعی می کنند روش های یادگیری ماشینی را بر مسایل تازه ای اعمال کنند. البته این طیف گسسته نیست و پژوهش های انجام ش ده دارای مولفه هایی از هر دو رویکرد هستند. مبحث پیشنهادی ما مبنی بر ایجاد حس پیش بینی در ماشین یادگیر به وسیله استدلال استنباطی،استدلال استنتاجی و در کنار آن استدلال استقرایی است