سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین پورکیانی –
فاطمه خورشاهیان –
محمدابراهیم دریغ –

چکیده:

امروزه شناسایی عنبیه به عنوان یکی از تکنیکهای جدید جهت تشخیص هویت به کارمی رود چرا که به میزان کمتری دستخوش تغییرات قرار میگیرد همچنین نسبت به سیستمهای تشخیص هویت دیگر مانند سیستم تشخیص چهره و نیز دیگر بیومتریک ها همانند سیستمهای شناسایی رقتاری مثل طریقه راه رفتن و یا سیستمهای شناسایی شیمیایی مثل بوی بدن بیشتر قابل اعتماد است استخراج ویژگی مهمترین قدم درراستای نیل به شناسایی صحیح می باشد چرا که درزمان شناسایی این خصوصیات و ویژگیها هستند که با هم مقایسه می شوند تبدیل های موجک زیادی توسط محققان مختلف مورد استفاده قرارگرفته است همچنین تعدادکثیری از محققین ویژگیها را با ضرایب مختلفی از قبیل ضرایب عمودی افقی مورب مخلوط و غیره استخراج میکنند. تیم تحقیقاتی ما درابتدا پیش پردازشی قوی جهت مکانیابی عنبیه انجام داده ایم سپس با الگوی پیشنهادی به شناسایی نمونه های کد شده پرداخته ایم همچنین نتایج بدست آمده از آزمایشات درقالب جداول میزان دقت و کارایی این الگو را نسبت به دیگر تبدیل ات موجک نشان میدهد.