سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سلیمانی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
مجید کیانی – دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی، دانشگاه تبریز

چکیده:

میزان و حجم مطالعات ژئوتکنیک در پروژههای خطی شهری مثل خطوط مترو یکی از مسائلی است که در مطالعات این گونه پروژهها اغلب محل اختلاف مهندسین میباشد. اهمیت و نقش مطالعات ژئوتکنیک در طراحی صحیح و انتخاب روشهای اجرایی مناسب در پروژههای شهری بامخاطرات مختلف بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر هزینه و زمان لازم برای انجام مطالعات مذکور مطرح میباشد که میبایست بسته به شرایطخاص هر پروژه و نتایج حاصل از مطالعات اولیه زمین شناسی حالتی بهینه انتخاب نمود. در این مقاله سعی شده است که بر اساس تجارب حاصل از مطالعات ژئوتکنیک پروژههای خط ۷ مترو تهران و خط ۲ مترو تبریز، ضمن بررسی مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در پروژههای مذکور الگویی برای انجام مطالعات ژئوتکنیک در مطالعات فاز یک و دو پروژههای مترو ارائه گردد. در این مطالعه با استفاده از نتایج مطالعات خط ۷ متروی تهران و خط ۲ مترو تبریز و نیز دستورالعملهای موجود در مطالعات ژئوتکنیکی تونلها، فواصل و عمق مناسب گمانهها در شرایط مختلف زمین شناسی، حجم و میزان آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی مشخص گردیده است. در مطالعات مرحله اول فواصل گمانهها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر و در مطالعات مرحله دوم در حدفاصل گمانههای قبلی حفر ۱ گمانه یا چاه شناسایی مناسب است.