سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا کریم زاده – دبیرکمینه تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیایی ایران

چکیده:

مجموعه داده های بنیادی از مولفه های اصلی زیرساخت داده های مکانی محسوب میشوند مجموعه داده های مرتبط با نام های جغرافیایی نیز به عنوان یکی از مهمترین داده های بنیادی درتوسعه زیرساخت ملی داده های مکانی NSDI بسیار حیاتی هستند دراین گفتار ابتدا به زیرساخت های اداری فنی و فیزیکی موجود و مورد نیاز کشور درزمینه نامهای جغرافیایی اشاره می شود و سپس مدل داده مفهومی برای ثبت ملی نامهای جغرافیایی ایران نامهای گردآوری شده درفرایند ایجاد پایگاه ملی داده های توپوگرافی پیشنهاد میگردد این مدل داده درکشورفنلاند طراحی و پیاده سازی شده و نتایج آن نیز درکنفرانس استانداردسازی نامهای جغرافیایی سازمان ملل گزارش شدها ست دراین تحقیق مدل مذکور براساس مقتضیات کشورمان بومی سازی شده و نمونه عینی آن نیز برپایه اطلاعات بازیابی شده از پایگاه ملی نامهای جغرافیایی ایران عرضه شده است.