مقاله الگوی کشورهای در حال توسعه از نظم در نظام بین الملل پساجنگ سرد: نظم عدالت محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: الگوی کشورهای در حال توسعه از نظم در نظام بین الملل پساجنگ سرد: نظم عدالت محور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظم بین المللی
مقاله نظم عدالت محور
مقاله کشورهای در حال توسعه
مقاله نظام بین الملل پساجنگ سرد
مقاله هژمونی ایالات متحده آمریکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بحث از نظم بین المللی می بایست بین «تقاضا برای نظم» و «عرضه نظم» تمایز قائل شد، چرا که بسیاری از بازیگران نظام بین الملل بیش از آنکه در ایجاد سازوکارهای نظم بین المللی دخیل باشند، به عنوان متقاضی نظم بین المللی عمل می نمایند. کشورهای در حال توسعه در این زمره قرار می گیرند. این مقاله برآنست تا ضمن بررسی جایگاه کشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل پساجنگ سرد، و دیدگاه این کشورها در خصوص هژمونی ایالات متحده آمریکا به تبیین الگوی کشورهای در حال توسعه از نظم در نظام بین الملل پساجنگ سرد بپردازد. در این راستا کشورهای در حال توسعه با نقد اشکال موجود نمایندگی، اعتراض علیه فقر و مخالفت با جنگ، در صدداند تا نظم عدالت محور مدنظر خود را به عنوان الگویی مناسب از نظم در روابط بین الملل مطرح نمایند و از این طریق به پیشبرد اهداف خود در عرصه نظام بین الملل بپردازند.