مقاله الگوی پلاسمیدی و مقاومت نسبت به داروهای ضدمیکروبی در سالمونلاهای جدا شده از طیور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: الگوی پلاسمیدی و مقاومت نسبت به داروهای ضدمیکروبی در سالمونلاهای جدا شده از طیور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا
مقاله الگوی پلاسمیدی
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله طیور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری صدف
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان بنت الهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های مختلف در صنعت طیور منجر به حذف سالمونلاهای حساس و ابقای انواع مقاوم این باکتری (حاوی پلاسمید R) در دستگاه گوارش طیور می شود. با مصرف گوشت و تخم طیور احتمال انتقال عوامل مقاومت به باکتری های مقیم روده انسان وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین الگوی مقاومت نسبت به داروهای ضدمیکروبی و پروفایل پلاسمیدی در سالمونلا های جداشده از طیور صنعتی در استان آذربایجان غربی می باشد. در تحقیق حاضر ۲۵ جدایه سالمونلا از محتویات روده لاشه های طیور مشکوک به سالمونلوز از سطح مرغداری های استان آذربایجان غربی جداسازی گردید. همه ی جدایه های سالمونلا با تکثیر ژن invA مورد تائید قرار گرفتند. جدایه های سالمونلا از نظر حساسیت به ۱۰ آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور به روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفتند .پلاسمید جدایه ها با روش لیز قلیایی استخراج شد و ارتباط بین الگوی مقاومت نسبت به داروهای ضدمیکروبی و الگوی پلاسمیدی بررسی گردید. بیشترین و کمترین مقاومت در میان ۲۵ جدایه به ترتیب مربوط به آنتی بیوتیک های تیامولین (۲۱ مورد) و نالیدیکسیک اسید (۳ مورد) بود. همچنین ۱۹ جدایه دارای یک پلاسمید با اندازه تقریبی ۲۰ ۱۹ کیلوباز بودند. درحالیکه ۴ جدایه علاوه بر پلاسمید ذکر شده، پلاسمیدهای دیگری در اندازه های ۳٫۵ کیلو باز و ۲ کیلو باز داشتند. ۲ جدایه از مجموع جدایه ها نیز فاقد پلاسمید بودند. جدایه های حاوی دو قطعه پلاسمیدی در مقایسه با جدایه هایی که تنها یک پلاسمید داشتند در برابر تعداد بیشتری از آنتی بیوتیک ها مقاوم بودند. جدایه های فاقد پلاسمید نیز نسبت به جدایه های حاوی پلاسمید حساسیت بالایی را در برابر آنتی بیوتیک ها نشان دادند. بیشتر سالمونلاهای حاوی پلاسمید جدا شده از طیور دارای مقاومت دارویی چندگانه بودند. می توان نتیجه گیری نمود که پلاسمیدهای مقاومت در سالمونلاهای جداشده از طیور وجود داشته و بعلت مصرف بالای فراورده های غذایی با منشا طیور، احتمال انتقال مقاومت دارویی به انسان مورد انتظار است.