مقاله الگوی هیستوپاتولوژیکی بافت بیضه مردان با آزواسپرمیای غیرانسدادی مراجعه کننده به بخش نازایی بیمارستان شریعتی تهران (۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: الگوی هیستوپاتولوژیکی بافت بیضه مردان با آزواسپرمیای غیرانسدادی مراجعه کننده به بخش نازایی بیمارستان شریعتی تهران (۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروری مردان
مقاله آزواسپرمیا
مقاله اسپرماتوژنزیس
مقاله بیضه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمیمی هشجین امیر
جناب آقای / سرکار خانم: مقبلی نژاد سحر
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضائیان موحد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: ناباروری مردان بیش از ۵۰ درصد موارد ناباروری را به خود اختصاص داده است. مطالعه ها نشان داده اند که مکانیسم های زیادی در ناباروری مردان دخالت دارند که تاکنون درصد کمی از آن ها شناخته شده است.
هدف: مطالعه به منظور ارزیابی آسیب شناختی بافت بیضه مردان با آزواسپرمیای غیرانسدادی مراجعه کننده به بخش نازایی بیمارستان شریعتی تهران انجام شد.
روش کار: این مطالعه تجربی بر روی بافت بیضه ۵۰ بیمار با آزواسپرمیای غیرانسدادی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران در سال ۱۳۹۱ انجام شد که کاندید انجام روش های کمک باروری بودند. ابتدا بلوک های پارافینی از بافت بیضه بیوپسی شده تهیه و سپس برش های این بلوک ها با رنگ آمیزی هماتوکسلین- ائوزین بررسی شدند.
یافته ها: %۱۶ نمونه های مورد مطالعه به صورت اسپرماتوژنز کم، %۴۸ به صورت توقف در بلوغ، %۱۸ به صورت سلول های سرتولی تنها و %۱۸ به صورت دژنره شدن توبول ها بودند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، می توان در مطالعه های بعدی در جهت بررسی دلایل توقف تمایز سلول های جنسی در این بیماران و راه اندازی آزمایش های ژنتیکی تشخیصی مربوطه گام مهمی برداشت.