مقاله الگوی مطلوب نظام رادیو تلویزیونی در ایران و ارائه مدل پیشنهادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: الگوی مطلوب نظام رادیو تلویزیونی در ایران و ارائه مدل پیشنهادی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام مطلوب رادیو تلویزیونی ایران
مقاله مدل پیشنهادی رادیو تلویزیونی
مقاله الگوی رسانه ای
مقاله تکثر رسانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی فواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نیاز به الگوی مطلوب رادیو تلویزیونی به منزله موثرترین و مهم ترین رسانه در دنیای امروز یکی از ضرورت های کشور است که با توجه به خلا موجود بر اساس مفاهیم و معیارهای مندرج در منابع اسلامی، قانون اساسی، و همچنین آرا و اندیشه های بنیان گذار جمهوری اسلامی و نظریه پردازان انقلاب اسلامی نخست، ویژگی های الگوی رسانه ای مطلوب تعیین و سپس، بر اساس این ویژگی ها مدلی برای تحقق الگوی مذکور پیشنهاد شده است، بر اساس این بررسی، نظام انحصاری رادیو تلویزیونی فعلی از منظر اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، کارامدی و تامین نیازهای جامعه، و همچنین مصالح سیاسی و امنیتی و فرهنگی کشور مطلوب نبوده و تکثر رسانه ای در حوزه رسانه های دیداری شنیداری مورد نیاز است.
در این مقاله نخست پیشینه مباحث مربوط به ساختار مطلوب رادیو تلویزیونی در جمهوری اسلامی بررسی شده است و سپس با توجه به نظام های رایج در سایر کشورهای جهان، به ویژه هفت کشور منتخب، و با توجه به خصوصیات فرهنگی، سیاسی، دینی، و قانونی نظام جمهوری اسلامی ویژگی های مدل پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه کردن با چهارده تن از مقامات سابق و فعلی نظام و خبرگان نظام مطلوب رادیو تلویزیونی مشخص شده و بر اساس آن مدلی برای تحقق الگوی مطلوب نظام رسانه ای در ایران پیشنهاد شده است.