مقاله الگوی مصرف غذا و مکمل های غذایی در بیماران دچار اسکلروز مولتیپل (MS) پیش و پس از تشخیص و نگرش آنان به نقش این متغیرها در روند بیماری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: الگوی مصرف غذا و مکمل های غذایی در بیماران دچار اسکلروز مولتیپل (MS) پیش و پس از تشخیص و نگرش آنان به نقش این متغیرها در روند بیماری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتها
مقاله ام اس
مقاله رژیم غذایی
مقاله مکمل غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماشین چی شیده
جناب آقای / سرکار خانم: ماشین چی شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: عارف حسینی سیدرفیع
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی ممقانی مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده چابک شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: صابری عالیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکلروز مولتیپل  (MS)یکی از بیماری های ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی با شیوع متغیر در مناطق مختلف است. با توجه به متفاوت بودن عادت های غذایی در مناطق و فرهنگ های گوناگون، پژوهش ها نقش احتمالی تغذیه را به عنوان یکی از عوامل خطر در سبب شناسی و کنترل MS پیشنهاد کرده اند.
هدف: تعیین الگوی غذایی قبل و بعد از تشخیص MS و نگرش نسبت به تاثیر آن بر روند بیماری.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، ۱۶۶ بیمار دچار MS که در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به انجمن MS تبریز مراجعه کرده بودند با پرسشنامه پیش آزمون شده شامل سه بخش حاوی پرسش های مربوط به اطلاعات فردی، عادت های غذایی پیش و پس از تشخیص بیماری، تغییر وزن و اشتها و همچنین تغییر الگوی غذایی پس از بیماری و علت آن، ارزیابی و داده ها با آزمونهای آماری t-student و کای دو توسط نرم افزار spss16 آنالیز شد.
نتایج: در این مطالعه افراد شامل ۱۲۲ زن و ۴۴ مرد با میانگین سنی ۳۱٫۹۷±۹٫۲۱ سالگی و میانگین سن تشخیص بیماری ۲۸٫۳۳±۸٫۸۴ سال بود. %۷۹٫۸ افراد بعد از تشخیص بیماری در الگوی غذایی خود تغییری ایجاد نکرده بودند که در %۸۰ موارد، توجه نکردن به تاثیر احتمالی مواد غذایی بر علائم بیماری، علت اصلی آن بوده است. تغییر در مصرف انواع روغن ها پس از بیماری معنی دار و در نیمی از موارد به دلیل تقلیل علائم بیماری بود. همچنین، افزایش معنی داری در مصرف مکمل ها و روغن ماهی و کاهش معناداری در تمایل به مصرف تخم مرغ، قند و شکر و ترشی نیز پس از بیماری وجود داشت. بیماران به ترتیب میوه، شیر، زیتون و روغن زیتون، سبزی، ماهی و آجیل را بهبوددهنده علائم و ترشی، غذاهای تند، شیرینی، غذاهای سرخ شده و آماده و گوشت قرمز را تشدیدکننده علائم بیماری مطرح کردند.
نتیجه گیری: از دیدگاه بیماران رژیم های غذائی و مکمل ها تا حدودی بر علائم بیماری MS موثرند.