مقاله الگوی مصرف انواع روغن ها و عوامل موثر بر انتخاب آن ها در خانوارهای شهر کرمانشاه (۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۴۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: الگوی مصرف انواع روغن ها و عوامل موثر بر انتخاب آن ها در خانوارهای شهر کرمانشاه (۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن های خوراکی
مقاله روغن هیدروژنه
مقاله وضعیت اقتصادی – اجتماعی
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاسدار یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: دربندی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری فرامانی رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: دقت در انتخاب مناسب روغن های خوراکی و میزان مصرف آن ها عامل مهمی در ارتقاء سطح سلامت جامعه و کنترل بیماری های مزمن است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان مصرف انواع روغن های خوراکی و عوامل موثر بر انتخاب آن ها در خانوارهای شهر کرمانشاه انجام گرفت.
روش ها: این مطالعه مقطعی سال ۱۳۹۰ در شهر کرمانشاه بر روی ۵۰۰ خانوار انجام شد. نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای از شش منطقه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه ای مشتمل بر انواع روغن های خوراکی مصرفی و به روش مصاحبه حضوری جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون های رگرسیون و کای دو آنالیز شد.
نتایج: میانگین مصرف روزانه روغن های خوراکی در هر یک از افراد خانوار ۶۹٫۷۵±۳٫۸ گرم بود و بیش از نصف این مقدار از روغن جامد (۳۴٫۷±۲٫۲ گرم در روز) تامین می شد. سهم انرژی از کل روغن ها ۳۱٫۴ درصد کالری روزانه بود که ۱۵٫۶ درصد آن از روغن های جامد تامین شده بود. این میزان به طور معنا داری از استاندارد توصیه شده (حداکثر %۱۰) بالاتر می باشد (P<0.05). بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی با افزایش مصرف روغن مایع ارتباط مستقیم داشت (P<0.001, r=0.2).
نتیجه گیری: مصرف روغن های جامد و نیز سهم آن ها در رژیم غذایی روزانه هنوز بیش از نصف لیپیدهای مصرفی خانوارها را تشکیل می دهد. با توجه به عوارض ناشی از مصرف روغن های جامد، لزوم کاهش تولید و عرضه این نوع روغن ها و افزایش آگاهی تغذیه ای خانوارها با استفاده از رسانه های گروهی و کلاس های آموزشی پیشنهاد می گردد.