مقاله الگوی مدیریت بحران های سیاسی- اجتماعی از منظر امیرالمومنین علی (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش نامه علوی از صفحه ۲۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: الگوی مدیریت بحران های سیاسی- اجتماعی از منظر امیرالمومنین علی (ع)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امیرالمومنین علی(ع)
مقاله مکاتبات
مقاله الگو
مقاله مدیریت بحران
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده نیا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جانی پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استخراج الگوها و مدل های مدیریت اسلامی، دغدغه ای است که در طول سالیان اخیر بسیاری از پژوهشگران را به سمت مطالعات تاریخی – تطبیقی کشانده است. این مهم گرچه امکان پذیر و کارآ بوده، انتخاب روش های وصول به این الگوها و حوزه های مطالعاتی نیز درخور توجه است.
استفاده از روش های تحقیق مناسب در حوزه علوم انسانی، به ویژه در مطالعات تاریخی – دینی، به پژوهشگر کمک می کند درک بهتری از چگونگی روند وقوع حوادث تاریخی و زمینه های شکل گیری متون دینی در آن شرایط و گفتمان حاکم بر آن عصر پیدا و در نهایت الگوهای مدیریتی آن را استخراج کند.
وقوع جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان در زمان حکومت امیرالمومنین(ع)، از جمله بحران های سیاسی – اجتماعی است که باعث ایجاد تفرقه در امت و جغرافیای اسلام، تضعیف اقتدار رهبری و لطمه خوردن مقبولیت عمومی جامعه اسلامی شده بود. این جنگ های داخلی به تحریک افرادی صورت می گرفت که نفاق آنان مانع از کشف حقیقت برای جامعه اسلامی می شد؛ از این رو، بررسی رفتار حضرت علی(ع) در مدیریت این بحران ها می تواند کمک شایانی به مدیریت بحران های مشابه در عصر حاضر بکند.
استخراج الگوی مدیریت این بحران ها از خلال مطالعه مکتوبات نگاشته شده حضرت علی(ع) به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود.