مقاله الگوی حکایت در تاریخ نگاری اسلامی بازنمایی شخصیت امین عباسی در اخبارالطوال دینوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای علوم تاریخی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: الگوی حکایت در تاریخ نگاری اسلامی بازنمایی شخصیت امین عباسی در اخبارالطوال دینوری
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امین عباسی
مقاله تاریخ نگاری اسلامی
مقاله اخبارالطوال دینوری
مقاله حکایت تاریخی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیامیان گرجی زهیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در منابع و تحقیقات تاریخی، شخصیت امین در میان خلفای عباسی، به عنوان خلیفه ای که متصف به رذائل اخلاقی است شناخته می شود. این تصویر منفی از وی به واسطه گزارش های متون تاریخ نگاری مسلمانان در قرون نخستین اسلامی از جمله اخبارالطوال دینوری ایجاد شده و تحقیقات تاریخی معاصر درباره خلافت عباسی نیز با اعتماد به آن گزارش ها، این تصویر را به عنوان واقعیت تاریخی وی پذیرفته اند. اما با استفاده از رویکردهای تفسیری انتقادی نقد متون می توان دریافت دینوری در بازنمایی شخصیت امین و رویدادهای منجر به قتل وی، به دلیل ویژگی های خاص این واقعه، فرم بیان «حکایت» را در پردازش و بازنمایی رویداد به کار گرفته است تا به واسطه وجه تعلیمی فرم بیان حکایت تاریخی و کارکرد عبرت آموزی مطالعه «تاریخ» در فرهنگ اسلامی، تفسیری از مساله جبر و اختیار و نسبت آن با حقایق اخلاقی بر اساس کلام معتزلی را اثبات کند. به نظر می رسد همین پیش فرض های عقیدتی، انتخاب فرم بیان حکایت و بازنمایی آن رویدادها را به صورت «واقعیت استعاره ای» موجب شده است.