مقاله الگوی جریان و استهلاک کارمایه در سرریزهای پلکانی با ارتفاع پله غیریکنواخت با کاربرد نرم افزار ANSYS CFX که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۸۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: الگوی جریان و استهلاک کارمایه در سرریزهای پلکانی با ارتفاع پله غیریکنواخت با کاربرد نرم افزار ANSYS CFX
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرریز پلکانی
مقاله پویایی سیال محاسباتی
مقاله نرم افزار ANSYS CFX
مقاله استهلاک کارمایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم نژادیان حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: ملایی نیا محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از سرریزهای پلکانی، به علت هزینه ساخت پایین و بازدهی بالای آن، بطور فزاینده ای رو به افزایش است. از این رو، مطالعات نیز در این زمینه با رشد و توجه زیادی از سوی مهندسین سدساز همراه بوده، ولی اغلب این مطالعات در زمینه سرریزهای پلکانی با ارتفاع پله یکنواخت می باشند، در حالی که ارتفاع پله غیریکنواخت نیز می تواند در بعضی حالات به عنوان یک گزینه مطرح گردد. در این تحقیق یک نمونه فیزیکی از سد هرات برای سرریز پلکانی با ارتفاع ۱٫۳ متر و شیب ۱۹٫۲ درجه برای صحت سنجی شبیه عددی استفاده شد، سپس سه نوع پیکربندی پلکانی با استفاده از پویایی سیال محاسباتی در قالب نرم افزار ANSYS CFX برای محدوده جریان  1.54£dc/h£۱۶٫۱۵مورد آزمایش قرار گرفتند. شبیه سازی جریان دو حالتی آب و هوا برای هر یک از پیکربندیها و تمامی محدوده بده ها صورت پذیرفت و نتایج در زمینه های الگوی جریان، استهلاک کارمایه و نقطه شروع هوادهی جریان مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان از تفاوت حداقلی استهلاک کارمایه در محدوده رژیم جریان ریزشی و تفاوت حداکثری در رژیم لغزشی را داشتند.