مقاله الگوی توسعه صنعت و فناوری در ایران؛ هسته های کوچک – شبکه های بزرگ؛ درس هایی از صنایع دفاعی و الگوسازی برای صنعت نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بهبود مدیریت از صفحه ۶۰ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: الگوی توسعه صنعت و فناوری در ایران؛ هسته های کوچک – شبکه های بزرگ؛ درس هایی از صنایع دفاعی و الگوسازی برای صنعت نفت
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی هسته و شبکه
مقاله صنایع دفاعی موج چهارم
مقاله گذار در صنعت نفت
مقاله نظام دستیابی
مقاله نظام نوآوری
مقاله درس آموخته های بخش دفاع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرتوک زاده حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری جواد
جناب آقای / سرکار خانم: آذرآیین محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جدای از اثرات بخش دفاعی هر کشور بر یادگیری فناورانه در سطح ملی، تجربیات موفق این بخش در کشور ما درس آموخته های خوبی برای توسعه فناوری در سایر بخش ها و الگوی مداخله و حمایت مثبت دولت را به همراه دارد که شاید یادگیری این الگوها مهم تر از یادگیری و اشاعه فناوری های بخش دفاع باشد. در این پژوهش ابتدا مروری خواهیم داشت بر ویژگی های صنایع دفاعی که باعث می شود آن را به عنوان یک الگو برای سایر بخش ها مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه الگوی توسعه بخش دفاع که از آن به الگوی «هسته و شبکه» یاد می شود، به طور خلاصه مرور خواهد شد و سپس چارچوبی برای پیاده سازی این الگو در صنعت نفت ارائه می شود. در این چارچوب چیدمانی از نهادهای تاثیرگذار بر زنجیره ارزش ساز صنعت نفت ارائه و پیرامون نحوه شکل گیری انواع هسته ها و نهاد متولی هسته و شبکه در صنعت نفت بحث می شود. در پایان ایده هایی برای توسعه صنعت نفت بر اساس این الگو ارائه خواهد شد.