مقاله الگوی ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در رشد فناوری از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: الگوی ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی ترجمه دانش
مقاله انتقال دانش
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمایی عالی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مغان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ممبینی جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: امامیان سهیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترجمه دانش محل تلاقی دو فرایند متفاوت پژوهش و عمل است و این دو را به شکل روشنی به هم پیوند می دهد. ترجمه دانش فرایندی پویا و گام به گام است که شامل سنتز، انتشار، تبادل و کاربرد اخلاق مدار یافته های تحقیق به منظور ارائه سرویس ها و محصولات اثربخش تر و تقویت سیستم می باشد. این امر به واسطه سیستم پیچیده ای از ارتباطات بین محققان و استفاده کنندگان از دانش است که تحقق می یابد. ترجمه دانش تسریع کننده «چرخه دانش» در راستای تبدیل دانش به عمل است. بهره گیری از مشاهده و تصمیم سازی متناسب با شرایط و اقتضائات میدانی که ترجمه دانش پیشنهاد می دهد، در پژوهش های صنعتی بسیار راهگشا است. در این پژوهش الگوی چرخه ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت (مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی) ارائه می گردد. با گسترش مفهوم ترجمه دانش، شاهد ارائه مدل ها و ساختارهایی هستیم که هر یک راهبردی را برای غلبه بر شکاف موجود بین آنچه می دانیم و آنچه در عمل اتفاق می افتد، پیشنهاد می دهند. در این پژوهش با مطالعه برخی از این مدل ها، مدلی مناسب و اقتضایی ارائه گردیده است. مدل پیشنهادی از فرایندهای «ارزیابی نیازمندی های تحقیق، بررسی طرح و قراردادن در مسیر تحقیق، فرایند تحقیق، خروجی های اولیه تحقیق، ساخت نمونه معیار تولید، به کارگیری نمونه توسط کاربران و خروجی نهایی تحقیق» تشکیل شده است. برای گردآوری داده، از ابزار مصاحبه و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل متخصصان دانشگاهی، مدیران و پژوهشگران مراکز تحقیقات دفاعی که آشنا با موضوع ترجمه دانش هستند، می باشد.