مقاله الگوی بهینه برداشت از ذخایر ماهی خلیج فارس (کاربرد برنامه ریزی خطی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۲۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: الگوی بهینه برداشت از ذخایر ماهی خلیج فارس (کاربرد برنامه ریزی خطی)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناوگان های صیادی
مقاله برداشت بهینه
مقاله اهداف اقتصادی بیولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زراعت کیش سیدیعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صیادی در منابع آبی جنوب کشور و حوزه خلیج فارس اهمیت زیادی برای این مناطق و اقتصاد کشور دارد. حرفه صیادی، فرصت های اشتغال و درآمدی متنوعی را برای اهالی منطقه ایجاد نموده و نقش مهمی را در تامین پروتئین و تغذیه بسیاری از خانوارها در مناطق روستایی و شهری ایجاد می نماید. بیش از ۴۰ نوع ماهی تجاری همراه با میگو در حوزه خلیج فارس صید می شود. به منظور حفظ پایداری در منبع آبزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی، بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت منسجم و برنامه ریزی در منابع آبزی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مطالعه نتایج تخمین مدل های برنامه ریزی در دو سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت به دست آمده است. به طورکلی نتایج در سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت حاکی از کاهش فعالیت و تعداد شناورهای متعلق به ناوگان های بزرگ ۵۰-۲۰ تن و نیز ۵۰ تن به بالا و جایگزینی آن با شناورهای ناوگان های رده اول و دوم (قایق و لنج ۵۰-۲۰ تن) می باشد. اما نکته مهم آن است که در سناریوی بلندمدت نتایج معنادارتر از سناریوی کوتاه مدت بوده و تغییرات شدیدتری را نسبت به سناریوی پایه نشان می دهد.