مقاله الگوی بافت شهری و نقش آن در کاهش آسیب های ناشی از زلزله نمونه موردی: شهرک غرب و درکه (منطقه ۲ شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: الگوی بافت شهری و نقش آن در کاهش آسیب های ناشی از زلزله نمونه موردی: شهرک غرب و درکه (منطقه ۲ شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرسازی
مقاله زلزله
مقاله بافت شهر
مقاله الگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علیرغم پیشرفت های شگرف انسان در تکنولوژی، زلزله همچنان پدیده ای غیر قابل پیش بینی بوده که هرگونه بی-توجهی در چگونگی مقابله با آن آسیب های زیادی را به سکونتگاه های انسانی وارد می سازد. دانش شهرسازی به سبب گستردگی و تنوع مباحث خود می تواند نقش موثری را در کاهش آسیب های ناشی از زلزله ایفا نماید. هدف مقاله حاضر شناخت مسایل و مشکلات موجود در زمینه الگوهای رایج بافت شهری و چاره اندیشی نسبت به مشکلات ناشی از آن در برابر زلزله است. روش انجام این پژوهش، برگرفته از نتایج بررسی های توصیفی- استنتاجی و کتابخانه ای طرح ریزی شده و روش تحلیلی آن استنتاجی- مدل سازی می باشد. همچنین از دانش های نوین GISو AHP در کنار معیارهای شهرسازی برای سنجش آسیب پذیری دو الگوی رایج بافت شهری، شطرنجی و ارگانیک، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بافت شطرنجی شرایط بهتری را در کاهش آسیب های ناشی از زلزله نسبت به بافت ارگانیک فراهم می کند.