مقاله الگویی مبتنی بر مهندسی همزمان برای مدیریت تنوع محصول در زنجیره تامین صنعت پوشاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: الگویی مبتنی بر مهندسی همزمان برای مدیریت تنوع محصول در زنجیره تامین صنعت پوشاک
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع محصول
مقاله زنجیره تامین پوشاک
مقاله محصولات استاندارد
مقاله محصولات نوآورانه
مقاله مهندسی همزمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بامدادصوفی جهانیار
جناب آقای / سرکار خانم: کزازی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت تنوع و سفارشی سازی محصول در دهه های اخیر، شرکت های بزرگ تولیدی الگوهای مدیریتی را جستجو می کنند که با کمترین تغییرات و نوسان های ساختاری و فرایندی در درون زنجیره تامین، آن ها را قادر به تولید و عرضه محصولات بسیار متنوع کند. به عبارت دیگر، آن ها به دنبال افزایش سطح تنوع و سفارشی سازی محصولات به منظور توسعه توان رقابتی از یک سو، و حفظ کارایی زنجیره تامین از سوی دیگر، هستند. در این تحقیق با اتخاذ رویکرد کیفی با استفاده از مشاهدات میدانی و مصاحبه با طراحان، تولیدکنندگان و مشتریان، موضوع تنوع و سفارشی سازی در صنعت پوشاک بررسی شده است. زنجیره های تامین پوشاک داخل کشور که با مقیاس تولید صنعتی تولید می کنند، جامعه هدف این تحقیق است. سه نتیجه مهم و متمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین عبارت است از ١. دسته بندی مناسب ابعاد تنوع در صنعت پوشاک، ٢. توسعه مدلی از فرایند کاهش تنوع در زنجیره تامین صنعت پوشاک و ٣. توسعه مدل اقدام های مدیریتی برای کاهش شکاف تنوع در مراحل مختلف مدل پیشین و در سه سطح تصمیم گیری راهبردی، عملیاتی و مشتری.