مقاله الگویی برای بهره گیری از روش نظریه برخاسته از داده ها در پژوهش های تربیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: الگویی برای بهره گیری از روش نظریه برخاسته از داده ها در پژوهش های تربیتی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش تربیتی
مقاله نظریه برخاسته از داده ها
مقاله تحلیل داده های کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظریه برخاسته از داده ها یکی از روش های متداول پژوهش برای نظریه پردازی در حوزه علوم اجتماعی قلمداد می شود، اما هنوز آنچنان که باید جایگاه شایسته خود را در میان پژوهش های تربیتی پیدا نکرده است. هدف اساسی مطالعه حاضر معرفی این روش و تدوین یک الگوی ترکیبی بدیل برای بهره گیری از قابلیت های آن در پاسخگویی به مسائل تربیتی می باشد. این الگوی ترکیبی با اتکا به تحلیل پیشینه نظری و تجربی مطالعات نظریه برخاسته از داده ها تدوین گردیده است. در این الگو، از طریق گردآوری و تحلیل نظام مند و همزمان داده ها با اتکا به منطق نمونه گیری نظری، نظریه برخاسته از داده ها به طور استقرایی تکوین می یابد. این امر مستلزم آن است که پژوهشگر به سطحی از توانایی، تجربه و شناخت در ارتباط با مساله پژوهش نائل آید که بتواند داده ها را به صورت عمیق و دقیق مورد تحلیل قرار داده تا اعتبار و اعتماد یافته ها خدشه دار نشود.