مقاله الگویابی تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کسب و کارهای کارآفرینانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بهبود مدیریت از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: الگویابی تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کسب و کارهای کارآفرینانه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
مقاله کارآفرینی مستقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری فر اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: فرج تبار رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارآفرینی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از پهنه وسیعی برای فعالیت برخوردار می باشد و در هر یک از سطوح سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات و ارتباطات کاربردهای بسیاری دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کسب و کار کارآفرینانه در استان مازندران انجام شده است.
روش تحقیق پیمایشی و اسنادی می باشد. بر مبنای آن پرسش نامه ای تنظیم گردیده و به صورت حضوری در اختیار ۱۲۰ نفر از مدیران عامل عضو جامعه آماری ۱۸۲ نفری کارآفرینان مستقل مرتبط با این فناوری در استان مازندران قرار داده شده است. داده های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزارهای SPSS و Lisrel شده و مورد آزمون قرار گرفته اند.
نتایج و یافته های تحقیق، نشان داد که متغیر توسعه آموزش منابع انسانی بیش ترین اثرگذاری و متغیر سیاست ها و برنامه های حمایت قانونی دولت کم ترین تاثیر را در کارآفرینی مستقل مرتبط با فناوری اطلاعات مرتبط در استان مازندران دارد.