سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

حسن صراف جوشقانی – مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
حسین غفاری توران –

چکیده:

توجه به یک رویکرد مشخص درحوزه لجستیک و زنجیره تامین باعث تعالی تجربیات و یافته های پیشین درموضوعات مرتبط با سیستم های تجاری و نظامی خواهد شد بخصوص درتبیین مبانی علمی سازمان های نظامی که می توان بازنگری مشخصی دربرداشت های تازه و اتخاذ رویکردهای پیشرفته تر دربرنامه های تامینی آنها نیز ایجاد نمود دراین مقاله براساس مبانی علمی مطرح درپیدایش مدیریت زنجیره تامین نظامی MSCM و تفاوت آن با مدیریت زنجیره تامین تجاری sCM به معرفی مفاهیم جدید و ارتباط لجستیک پیش نگر با MSCM درسازمان های نظامی آینده پرداخته خواهد شد همچنین جهت شناسایی و الگو برداری از پیاده سازی عملی مدل MSCM درسطح جهان به بررسی و تحیل وضعیت ممتازان و مدعیان آن یعنی وزارت دفاع آمریکا و وزارت دفاع انگلستان درپیاده سازی این قبیل مدلها پرداخته شده است دراین خصوص با بیان ضرورت بکارگری لجستیک عملکرد پایه و آنچه از طریق بکارگیری MSCM نیز بارزتر می شود یعنی یکپارچه سازی پشتیبانی نیازهای نظامی فراتر از ارتباطات رایج دادوستدی دربازار امکان ارتقای دانشی و بهینه کاوی برای کاربران و علاقه مندان به وجود آمده است.