سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، گروه معماری، لنگرود، ایران
رابعه رحیمی –

چکیده:

معماری بومی گیلان، حاوی بسیاری ویژگیهای منحصر به فرد است که ضمن توجه به نیازهای زیبایی شناختی، با ظرفیت های مختلف بستر خود نیزمنطبق بوده و در واقع این معماری نه تنها از کیفیت های محیط خود نکاسته بلکه ماهیت آن را نیز ارتقاء بخشیده است. حفظ منابع طبیعی ، عدم آلودگی محیط زیست، حداقل مصرف انرژی های فسیلی و همزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی، زمینه های اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و معیشتی، مواردی هستند که سازندگان بومی منطقه برای آسایش هر چه بیشتر انسان، بدان توجه کرده و در این جهت الگوهایی ارائه نموده اند. این مقاله پس از تعریفی از توسعه و معماری پایدار، به بررسی نمونه های موجود پرداخته و با بیرون کشیدن الگوهای پایدار موجود قصد دارد راهکارهایی جهت رسیدن به پایداری در معماری امروز ارائه نماید.