سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود وفائی – کارشناس ارشد مردم‌شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

مقاله حاضر تلاش نموده است و الگوهای فرهنگی کار زارعان دزفول در (کار صیفی کاری) را بیان نماید . منظور از الگوهای فرهنگی کار، روش‌ها، خلقیات و تجربیات درونی شده این است که در جهت رفع نیازهای شغلی براساس آن‌ها رفتار می‌کند . برای انجام کار ۲۴ نمونه پاسخگو بر اساس شیوه نمونه‌گیری (موارد برگزیده) انتخاب و سپس براساس اسلوب روش مطالعه موردی و استفاده از تکنیک‌های مصاحبه عمیق و مشاهده ، اطلاعات مورد نیاز در قالب مفاهیم مطرح در انسان‌شناسی اقتصادی جهت توصیف و تشریح فرهنگ کار صیفی کاری در دزفول جمع‌آوری گردید. در نهایت تلاش و طبق نظریه‌های مکتب فرهنگ و شخصیت برانژه (شخصیت پایه) ی صیفی کاران دزفول پرداخت شود.