سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم پورجمشیدی – دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشکده ادیبات و علوم انسانی

چکیده:

با پیدایش و شکل گیری محیطهای آموزش مبتنی بر وب و پذیرش و استقبال روزافزون از سوی جوامع محققان و طراحان آموزشی به این نتیجه رسیده اند که الگوهای سنتی و سیستماتیک به دلیل عدم توجه به شرایط و مقتضیات دوره های آموزش مبتنی بر وب برای طراحی این محیطها مناسب نمی باشند از این رو و براساس نیازمندی دوره های آموزشی مبتنی بر وب به اصول و استراتژ ی های مرتبط طراحانآموزشی به بازنگری و معرفی الگوهای جدید طراحی آموزشی پرداختند دراین مقاله پس از بیان اهمیت و ضرورت استفاده از الگو برای طراحی آموزشهای مبتنی بر وب و شرح مراحل طراحی این نوع آموزشها چند نمونه از الگوهای طراحی از قبیل الگوی سه مرحله ای سیمز و جونز ۲۰۰۳ الگوی پیش نویس سریع تریپ و بیچ المیر ۱۹۹۰ ، الگوی طراحی هم افزایی گراوفورد ۲۰۰۴ الگوی طراحی هال و همکاران ۲۰۰۳ و الگوی طراحی R2D2 ویلیس ۲۰۰۰-۱۹۹۵ که به توصیه طراحان آموزشی مناسب و کارا برای دوره های آموزش مبتنی بر وب می باشند توضیح داده شده و در پایان نیز مهمترین خصوصیات الگوهای طراحی آموزشی دوره های مبتنی بر وب بیان گردیده است.