مقاله الگوهای توسعه مجتمع های مسکونی با روش تصمیم گیری چند معیاره (Fuzzy AHP_OWA) مبتنی بر GIS مطالعه موردی :شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۵۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: الگوهای توسعه مجتمع های مسکونی با روش تصمیم گیری چند معیاره (Fuzzy AHP_OWA) مبتنی بر GIS مطالعه موردی :شهر مشهد
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشهد
مقاله مجتمع های مسکونی
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری با توجه به پیچیده شدن مسایل در اثر رشد شهرها روز به روز افزایش یافته است. توسعه فن آوری های نرم افزاری زمینه را برای بکارگیری بسیاری از مدل ها و روش ها در عرصه برنامه ریزی تسهیل نموده است. یکی از این فناوری ها سیستم اطلاعات جغرافیایی است که رایج ترین نرم افزار آنArcGIS  با قابلیت توسعه برنامه ای است. در این مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مبتنی بر نگرش تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره برای تهیه نقشه ی الگوهای شناخت مکان های توسعه مسکونی در شهر مشهد معرفی شده است. این روش ادغام دو روش تصمیم گیری چند معیاره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و میانگین گیری وزن دار ترتیبی (OWA) در محیط رستری GIS را شامل می شود AHP OWA، یک عملگر ترکیبی چند معیاره است که ماهیت آن به چندین پارامتر بستگی دارد و توسط کمیت سنج های مفهومی فازی نیز می تواند بیان شود. هدف از این نوشتار کمک به تصمیم گیری و دستیابی به درک بهتر از الگوهای دستیابی به گزینه های مناسب در ارتباط با مکان های بالقوه توسعه مسکونی در مشهد است. بر اساس روش انجام شده نقشه های مختلفی بر اساس قضاوتهای مختلف در ارتباط با پنج معیار (امکانات آموزشی، اورژانسی، تسهیلات رفاهی، آلودگی های صوتی و مراکز با خطرات آتش سوزی) در هفت سناریوی مختلف در طیفی از محدوده های مناسب تا نامناسب و هم چنین خوشبینانه و بدبینانه بین دو حالت At least one و All تهیه گردید.